Messer - Global Site
 

Godišnji izveštaji za 2011.

 • Godišnji izveštaj
  • 3. Godišnji izveštaj o poslovanju
  • 4. Podaci o stečenim sopstvenim akcijam
   • Nije bilo sticanja sopstvenih akcija
  • 5. Izjava lica odgovornih za sastavljanje izveštaja
    
  • 6. Odluka nadležnog organa o usvajanju godišnjhih finansijskih izveštaja
   • Skupština društva je na redovnoj godišnjoj sednici dana 25.05.2012. usvojila godišnji finansijski izveštaj
  • 7. Odluka o raspodeli dobiti
   • Skupština društva je na redovnoj godišnjoj sednici dana 25.05.2012. usvojila odluku o dobiti
 • Godišnji izveštaj konsolidovanog društva
  • 1. Finansijski izveštaj
   • Bilans stanja
   • Bilans uspeha
   • Izveštaj o tokovima gotovine
   • Izveštaj o promenama na kapitalu
   • Napomene uz finansijski izveštaj
  • 2. Izveštaj o reviziji
   • Izveštaj o reviziji
  • 3. Godišnji izveštaj o poslovanju
   • Godišnji izveštaj o poslovanju
  • 4. Podaci o stečenim sopstvenim akcijama
   • Nije bilo sticanja sopstvenih akcija
  • 5. Izjava lica odgovornih za sastavljanje izveštaja
  • 6. Odluka nadležnog organa o usvajanju godišnjhih finansijskih izveštaja
   • Skupština društva je na redovnoj godišnjoj sednici dana 25.05.2012. usvojila  konsolidovani godišnji finansijski izveštaj