Messer - Global Site
 

ISO 22000 Sertifikat u rekordnom roku

FSSC 22000:2010 (Standard za sertifikaciju sistema bezbednosti hrane) razvijen je od strane Instituta za sertifikaciju bezbednosti hrane i predstavlja jednu od najkompletnijih šema za sertifikaciju sistema upravljanja bezbednošću hrane. Bazira se na nekoliko postojećih standarda koji se tiču bezbednosti hrane (ISO 22000 i PAS 220) i prihvaćen je od strane GFSI (Globalne inicijative za bezbednost hrane).

Sertifikacija prema FSSC 22000:2010 standardu svetski je priznata kao dokaz o primeni sveobuhvatnog sistema upravljanja bezbednošću hrane i visoko je cenjena u međunarodnoj trgovini.

Imajući u vidu da je potvrda o proizvodnji proizvoda u bezbednim i higijenskim uslovima, uz ispunjenje svih zahteva regulative, ključni faktor uspešnosti kompanije i njenog korporativnog imidža, sertifikovali smo naš sistem upravljanja bezbednošću hrane prema zahtevima FSSC 22000:2010.

Zahvaljujući znanju i zalaganju naših stručnjaka i sprovedenim obukama, uspeli smo da u najkraćem roku izvršimo usaglašavanje postojećeg sistema upravljanja kvalitetom i HACCP sistema sa zahtevima FSSC 22000:2010. Sertifikaciju je sproveo TUV SUD Srbija d.o.o. u dve faze: prva faza ocenjivanja sprovedena je sredinom maja 2011., a sertifikacija početkom jula 2011. u prisustvu nemačkog i domaćih FSSC 22000:2010 auditora (Broj sertifikata 12 520 24066 TMS sa datumom važenja do 22.09.2014.)

Na ovaj način Messer Tehnogas AD je postao jedna od prvih kompanija u regionu koja je izvršila sertifikaciju sistema upravljanja bezbednošću hrane prema zahtevima FSSC 22000:2010 za područje primene: „Razvoj i proizvodnja gasova za prehrambenu industriju, N2, O2, Ar, N2O, CO2, H2, suvog leda i gasnih smeša”.