Messer - Global Site
 

Sertifikati QMS, EMS i HACCP

 

Messer Tehnogas ADsertifikovan po ISO 9001-2000.
ISO 14001-2004. i HACCP
 
“Messer Tehnogas” AD je članica Messer Group, koja se nalazi u društvu vodećih svetskih proizvođača tehničkih gasova, čiju je sertifikaciju izvršila vodeća svetska sertifikaciona kuća "TÜV SÜD Gruppe" iz Nemačke.

Kompanija „Messer Tehnogas” AD je sertifikovala Sistem upravljanja kvalitetom za oblast razvoja, proizvodnje i prodajetehničkih gasova N2, O2, Ar, C2H2, CO2, H2 i gasne smeše, i ispunila zahtev prema ISO 9001-2000 standardu sistema upravljanja kvalitetom i uvela koncept za primenu principa HACCP (Hazard Analysis and Critical Point) zazdravstvenu bezbednost pri primeni gasova u prehrani. Registracioni broj sertifikata je 12 112 24066 TMS, izdat 18.aprila 2007. godine od strane sertifikacionog organa "TÜV SÜD Gruppe" u Minhenu, SR Nemačka, i važi do 19. marta 2010 godine.
Takođe je sertifikovan Sistem upravljanja zaštitom životne sredine za oblast razvoja, proizvodnje i prodajetehničkih gasova N2, O2, Ar, C2H2, CO2, H2 i gasne smeše, i ispunjen zahtev prema ISO 14001-2004 standardu sistema upravljanja zaštitom životne sredine. Registracioni broj sertifikata je 12 104 24066 TMS, izdat 18. aprila2007. godine od strane sertifikacionog organa "TÜV SÜD Gruppe"u Minhenu, SR Nemačka, i važi do 16. marta 2009 godine.

 

 

 
POLITIKA KVALITETA, BEZBEDNOSTI PROIZVODA
I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 
NAŠA MISIJA
 
Rukovodstvo i svi zaposleni „MESSER TEHNOGASA“ AD prihvataju obavezu zadovoljenja zahteva i očekivanja svojih kupaca i korisnika, i zahteva normativnih dokumenata koji se odnose na kvalitet, zdravstvenu bezbednost proizvoda za upotrebu za prehrambene proizvode – hranu, izbegavanje zagađenja, očuvanje prirodnih resursa i zaštitu životne sredine.
 
Preduzeće „MESSER TEHNOGAS“ AD se obavezuje da će trajno preduzimati najveće napore da:
 • obavlja proizvodnju u čistim i na sve druge načine zaštićenim prostorijama i životnoj sredini
 • održava u najboljem stanju svoju opremu za proizvodnju
 • nabavlja materijal za proizvodnju od proverenih isporučilaca, da laboratorijskim i drugim analizama proverava ispravnost sirovina i da merne instrumente i opremu redovno etalonira i proverava
 • koristi u procesu proizvodnje isključivo vodu za piće
 • u proizvodnim prostorijama i na opremi za proizvodnju, po posebnim planovima i uputstvima, bude postignuta maksimalna higijena
 • zaposleni u proizvodnom procesu budu stalno obučavani o značaju kvaliteta, bezbednosti proizvoda i primeni HACCP sistema i zaštite životne sredine, podvrgnuti periodičnim zdravstvenim kontrolama i svesni sopstvenih odgovornosti za mere i pravila koje moraju preduzimati, odnosno poštovati
 • osigura proveru i usklađivanje proizvoda sa proizvođačkim specifikacijama i propisanim zakonskim odredbama, da omogući sledljivost proizvoda i pozitivnu komunikaciju sa tržištem i okruženjem
 • štedi energiju, vodu i druge prirodne resurse i izbegava zagađenje životne sredine.
 
NAŠA VIZIJA
 
Razvojem kvalitetnih i zdravih proizvoda usaglašenih sa najvišim svetskim standardima i propisima, njihovom proizvodnjom pomoću savremenih i čistih tehnologija, poštujući kulturno nasleđe naših korisnika, korišćenjem kvalitetnih i bezbednih polaznih materijala u zdravoj životnoj sredini želimo da stalno poboljšavamo poziciju „MESSER TEHNOGASA“ AD  na svetskom tržištu i izrazimo volju za očuvanjem kvaliteta životne sredine i  prirodnih resursa.
 
NAŠA STRATEGIJA
 
 • zadovoljiti zahteve i očekivanja korisnika i stalno sticati njihovo poverenje
 • zaštititi zdravlje korisnika stalnim poboljšavanjem kvaliteta i zdravstvene bezbednosti proizvoda u svim fazama, od prijema sirovina i polaznih materijala do skladištenja i otpreme gotovih proizvoda, upravljanjem otpadnim materijalima, kao i njihovom otpremom
 • izbegavanje zagađenja životne sredine i očuvanje prirodnih resursa.
 
„MESSER TEHNOGAS“ AD  ĆE SVOJU POLITIKU I CILJEVE MENADŽMENTA OSTVARIVATI:
Da osigura sve uslove za primenu Sistema kvaliteta, Principa dobre proizvođačke prakse i dobre higijenske prakse kao podloge za sprovođenje Sistema kvaliteta, HACCP sistema u prehrambenoj industriji, Sistema zaštite životne sredine, usaglašenih sa ISO 9001:2000., REQUIREMENTS FOR A HACCP sistem BASED FOOD SAFETY SYSTEM 2002. i ISO 14001:2004.
 

 

Beograd,
Generalni direktor,
7. maj 2007. godine
Ernst Bode

Opšti uslovi kupovine