Messer - Global Site
 

Potpisivanje Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i kompanije Messer Tehnogas AD

 

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, kao najveća naučno-obrazovna institucija u oblasti hemijskih nauka i kompanija Messer Tehnogas AD, vodeća kompanija u proizvodnji gasova, potpisale su juče Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji kojim je institucionalizovana i proširena dugogodišnja dobra poslovna saradnja, u cilju međusobnog povezivanja i objedinjavanja naučnih i stručnih resursa u različitim oblastima hemijskih nauka.
Kako su naveli dekan Hemijskog fakulteta prof. dr Branimir Jovančićević i gospodin Ernst Bode, generalni direktor Messer Tehnogas AD, saradnja između ugovornih strana obuhvataće učešće u zajedničkim naučno-razvojnim, istraživačkim i stručnim projektima, organizovanje seminara i kurseva inovacije znanja, podršku studentima hemijskog fakulteta, kao i stručnu podršku u planiranju i razvoju kapaciteta Messer Tehnogasa i rešavanju tehnološko-proizvodnih pitanja iz oblasti delatnosti Hemijskpog fakulteta, kao i druge oblike saradnje u okviru zajedničkih interesa. Naglašena je potreba jačanja saradnje nauke i privrede, čija važna komponenta treba da bude i podizanje nivoa svesti o važnosti kontrole uticaja na životnu sredinu, kao i da vodeće firme treba da pomažu obrazovanje kao deo društveno odgovornog poslovanja.
Skupu je prisustvovala i gospođica Jelena Cvetković, direktor Agencije za hemikalije, kao krovne institucije vezane za proizvodnju i primenu hemijskih proizvoda, koja je naglasila potrebu podizanja nivoa obrazovanja u cilju razvoja sistema za bezbedno upravljanje hemikalijama.

G_Bode i g_Jovancicevic