Messer - Global Site
 

Prvi diplomski rad iz oblasti reparaturnog zavarivanja na Mašinskom fakultetu

 

U Beogradu je u junu 2009. godine odbranjen prvi diplomski rad iz predmeta “Reparatura mašinskih delova i konstrukcija”  pod nazivom:

Reparatura zupčastih parova