Messer - Global Site
 

Biološka atmosfera

U savremenoj biologiji specijalno gajene bakterijske kulture imaju veliku ulogu. Za kontrolu rasta i razvoja bakterija moraju se održavati određeni uslovi.

Ako su potrebni aerobni uslovi koriste se ugljendioksid ili kiseonik ili vazduh. Široko rasprostranjena je upotreba Carbogen mešavine (5 % ugljendioksida u kiseoniku) kao standardne atmosfere.

Za postizanje anaerobnih uslova potrebno je smanjiti sadržaj kiseonika, ili ga potpuno ukloniti. Mešavine azota i ugljendioksida (neke i sa niskim sadržajem kiseonika) su gasovi izbora.

Ugljendioksid je potreban u svakoj kombinaciji gasova da obezbedi potrebnu količinu ugljenika za rast bakterija.