Messer - Global Site
 

Otvaranje novog smera u srednjoj školi

OTVARA SE NOVI SMER „MAŠINSKI TEHNIČAR ZA REPARATURU” U SREDNJIM ŠKOLAMA
 
Messer Tehnogas AD investira u nove kadrove

 

Moto firme Messer Tehnogas po mišljenju generalnog direktora Ernst Bodea je da treba u Srbiji da proizvodimo specijalne gasove i gasove visoke čistoće koji će omogućiti da se ovde proizvedu visoko-kvalitetni proizvodi. Cena ovakvih proizvoda na svetskom tržištu je mnogo viša od cene grubih proizvoda sa manje tehnologije. Da bi se digao tehničko-tehnološki nivo proizvodnje, za to su nam potrebni kadrovi.
 
Pre dve godine je uspešno napravljen ugovor sa mašinskim fakultetom gde je uveden novi smer „Zavarivanje i zavarene konstrukcije“ gde dobijamo diplomirane inženjere, ili sada po bolonjskoj deklaraciji – trogodišnje studije Bachelour diploma i plus dve godine Master diploma. Kompanija Messer Tehnogas AD od prošle godine stipendira studente, opremila je laboratoriju za zavaraivanje i metalizaciju, podržava stručne međunarodne seminare na fakultetu i sprovodi praktičnu nastavu u firmi. Prof. Dr Mileta Ristivojević istiše da ovim dobijamo stručnjake kaji praktično vise jer nemamo adekvatnu podršku kod nižeg kadra, zavarivača u srednjim školama što je danas jako deficitarno zanimanje.

 

Zato je proširena saradnja sa Ministarstvom prosvete i Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja gde se uključila Gordana Mitrović, savetnik za oblast mašinstva. Kreiran je novi obrazovni mašinski profil “Mašinski tehničar za reparaturu“ koji će zaživeti od 1. septembra kao novi smer u srednjim školama. Messer je napravio sporazum o donatorstvu sa 5 srednjih mašinsko-tehničkih škola (u Lazarevcu, Železniku, Čačku, Kragujevcu i Nišu) koje će opremiti potrebnom opremom za zavarivanje, reparaturu, gasovima, potrošnim materijalom-elektrodama tako da će to biti prave eksperimentalne laboratorije. „Mladi ljudi koji žele da upišu novi smer postaju mašinski tehničari sa opštim obrazovanjem. Nakon završene četvorogodišnje srednje škole mogu stručno da se ukljue u rad, da otvore svoju privatnu firmu i da zaposle nove ljude, ili da nastave studije na mašinskom ili na nekom drugom tehničkom fakultetu”, istakla je Gordana Mitrović. S obzirom na deficitarnost ovog zanimanja, Messer Tehnogas će uputiti završene đake metaloprerađivačkoj industriji, a trenutno neke firme već traže taj profil.
 
Kada želimo da objasnimo reč reparatura, moramo imati u vidu ekonomske efekte preduzeća, ali i globalne energetske i ekološke. Naime, ako bilo koju mašinu koja je pohabana popravite, dovedete je u prvobitno radno stanje, a ne bacate je, ne morate ponovo da vadite rudu za nju i ostavljate je budućim generacijama. To je reparatura.

 

Značaj reparature