Messer - Global Site
 

Načini snabdevanja

Ovako se odvija proces razlaganja vazduha

Za Messer, vazduh je sirovina čije se komponente: kiseonik, azot , argon i drugi retki gasovi dobijaju u prečišćenom obliku. Čisti gasovi se dobijaju iz postrojenja za razlaganje vazduha i koriste se u mnogih industrijskim procesima koje čine sigurnijim, ekonomičnim i ekološki poželjnim.
Vazduh se komprimuje, utečnjavanjava se na ekstremno niskim temperaturama do -196 Cº i razdvaja se na komponente u kolonama na osnovu različitih tačaka ključanja metodom frakcione destilacije

 

 

Gasovi u cevovodima

U povezanim industrijskim oblastima, za veoma velike potrošače, npr. za proizvođače čelika ili hemijsko-farmaceutsku industriju, snabdevanje gasom se može vršiti centralno, preko sistema razvodnog cevovoda, kojim upravlja Messer.
Acetilen
Komprimovan vazduh
Kiseonik
Vodonik
Ugljenmonoksid


On-Site

Ukoliko kod nekog velikog potrošača ne postoji mogućnost priključivanja na cevovod, postavlja se na njegovoj proizvodnoj lokaciji  postrojenje za proizvodnju gasa, često sa daljinskim sistemom upravljanja.


Postrojenja za razlaganje vazduha:
Kiseonik
Azot
Argon


Kriogeni generatori za :
Kiseonik
Azot
Stanice komprimovanog vazduha


Membranska postrojenja za :
Azot

PSA postrojenja za :
Kiseonik
Azot

VPSA-/VSA postrojenja  za :
Kiseonik

Steamreformer za :
Vodonik


Gasovi u cisternama i skladišnim rezervoarima

Ekonomičan način snabdevanja „srednjih količina“ jeste transport duboko ohlađenih, tečnih gasova i komprimovanih gasova u transportnim cisternama. Na Vašoj lokaciji stavljamo Vam na raspolaganje naše proizvode u izolovanim skladišnim rezervoarima sa isparivačem ili u posudama pod pritiskom.

Kiseonik
Azot
Argon
Ugljendioksid
Ugljenmonoksid
 
 

 

Tehnički gasovi u bocama

Boce ili baterije pogodne su za snabdevanje manjih količina, posebnu u primenama iz oblasti zavarivanja i sečenja.

Argon 4.6 i 4.8
Ugljendioksid
Kiseonik 2.5 i 3.5 (Oxycut)
Azot
Komprimovani vazdu

 

Zaštitini gasovi za zavarivanje

Feroline – zaštitini gasovi za nelegirane i nisko legirane čelike
Inoxline - zaštitini gasovi za visoko legirane čelike
Aluline- zaštitini gasovi za aluminijum i metale koji ne sadrže Fe
Formir gas – zaštita korena zavarenih spojeva kod nelegiranih čelika

 

Megalas – radni (noseći) gasovi za laser

Gorivi gasovi kao :
Acetilen
Grieson
Butan
Propan

Vodonik

Specijalni gasovi

Messer nudi široku paletu proizvoda : čiste gasove, standardne mešavine i individualne gasne mešavine po želji kupca svakog tehnički mogućeg sastava.

 

Specijalne gasove isporučuje u zapreminama od sprej boca do baterija na pritisku do 300 bar.

Tečni helijum
u djuarovim posudama

Čisti gasovi :
Argon do 6.0
Helijum do 6.0
Ugljendioksid do 5.5
Kiseonik do 5.5
Azot do 6.0
Vodonik do 6.0

Plemeniti gasovi:

Neon

Kripton

Ksenon

Standardne mešavine :

Argon/metan

Banana gas

Fluor mešavine

Mešavine za tehnologiju svetla

Helijum/vodonik

Laser mešavine

Sintetički vazduh

itd.

Individualne mešavine
Po želji kupca moguće su mešavine (kalibriracione i test smeše) od više od stotinu mogućih  komponenata, procentnih do ppb koncentracija, uz opciju izdavanja sertifikata akreditovane laboratorije i produžene stabilnosti.

Ugljenmonoksid

Ugljovodonici kao :
Acetilen
Butan
Etilen
Metan
Propan
Propilen
itd.

Neorganski gasovi kao :
Amonijak
Hlor
Sredstva za hlađenje
Azotni oksidi
Sumpordioksid
Sumporheksalflurid
Sumporvodonik

Laboratorijski gasovi kao :
Gasovi i gasne smeše u sprej bocama u malim  količinama, sistemi za prečišćavanje gasova, izotopi.

Elektronski gasovi :
Neorganski gasovi i mešavine visoke čistoće za industriju  poluprovodnika.

Medicinski gasovi

Messer prodaje čiste gasove za medicinske svrhe, ali i medicinske proizvode i tehnologiju za lekarske ordinacije, bolnice, laboratorije i kućnu negu.

Za medicinske svrhe :
Azot-suboksid
Gasne mešavine
Ugljendioksid
Kiseonik
Azot

OPREMA

Da biste mogli da koristite naše proizvode, Messer Vam stavlja na raspolaganje i neophodne armature ili uređaje za snabdevanje gasom, kao i savete vezane za primene.

Oprema za tehničke gasove u bocama :
Regulator pritiska
Stanica za rasterećenje
Mesta preuzimanja
Laboratorijske armature
Sigurnosni uređaji
Uređaji za ispiranje
Ventili i manometri

Oprema za kriogene tečne gasove :
Super izolovani transfer vodovi
Transportni i skladišni rezervoari
Sistemi pretakanja