Messer - Global Site
 

Medicinski gasovi

Proizvodi koji su ovde pomenuti mogu imati različitu ambalažu i naziv u različitim zemljama. Zdravstvene informacije navedene na web stranici služe isključivo u edukativne svrhe i ne mogu zameniti razgovor sa lekarom ili farmaceutom. Pacijenti ne smeju koristiti proizvode oslanjajući se samo na ove podatke, već sve odluke koje se tiču lečenja pacijenata mora doneti isključivo lekar, uvažavajući individualnost svakog pacijenta. 

 

Naziv proizvoda
INN
ATC
(uputstvo za 
pacijenta)
kiseonik
V03AN01
azot-suboksid
N01AX13
ugljen-dioksid
V03AN02