Messer - Global Site
 

Azot

PROIZVODNJA
Dobija se rektifikacijom tečnog vazduha na temperaturi ispod -185°C.

OSOBINE
Pod normalnim uslovima je u gasovitom agregatnom stanju i ponaša se kao inertan gas. Bez mirisa, neotrovan, zagušljiv. Prelazi u tečno stanje na -195°C (1,013 bara).

PRIMENE

  • Kao inertan gas u metalurgiji, hemijskoj industriji, industriji hrane i poljoprivredi;
  • Za transport agresivnih materija;
  • Za regulisanje kalorične vrednosti gorivih gasova;
  • Za sintezne smeše u hemijskoj industriji;
  • U tečnom agregatnom stanju za brzo hlađenje u industriji, proizvodnji hrane i u naučnotehničkim istraživanjima.
  • U tečnom agregatnom stanju u medicini i veterini za čuvanje biološkog materijala, pothlađivanje medicinskih uređaja i u krioterapiji - zamrzava lezije na koži i može se lako aplikovati sa visokom kontrolom i preciznošću. Najčešće je korišćeni agens u dermatologiji pri otklanjanju bradavica tj. virusnih infekcija na koži, u tretmanu suncem oštećene kože, kod seboroičnih keratoza, otvorenih ranica i drugih promena.

ISPORUKA
U čeličnim sudovima - bocama, pod pritiskom od 150 bara. Boce su pojedinačne ili u baterijama - paletama sa zajedničkim ventilom za punjenje i pražnjenje, u baterijama sudova - boca trajno ugrađenim na transportno vozilo ili u tečnom agregatnom stanju specijalnim transportnim vozilima do rezervoara korisnika.

POSTUPAK SA GASOM
Upotreba azota pod pritiskom i tečnog azota podležu posebnim propisima i merama zaštite.

MATERIJALI
Dozvoljena upotreba većine materijala za gasoviti azot. Za tečni azot neophodna primena austenitnih čelika, legura bakra i aluminijuma, teflona itd.