Messer - Global Site
 

Azotsuboksid

SVOJSTVA

Azot-suboksid je bezbojan, netoksičan i nezapaljiv gas blago sladunjavog ukusa, teži od vazduha 1,5 puta. Na običnoj temperaturi je vrlo stabilan ali na povišenim temperaturama ima jako oksidaciono dejstvo jer se na temperaturama iznad 400 °C razlaže na kiseonik i azot.

PRIMENA
Osnovna primena azot-suboksida je u medicini kao anestetika jer je najmanje toksičan od svih poznatih opštih anestetika.
Obicno se primenjuje u oblicima kombinovane inhalacione anestezije.

Pored osnovne primene u medicini, azot-suboksid se koristi i kao potisni gas (propelant) za aerosol pakovanja u prehrambenoj industriji (šlag, sirup, koncentrat kafe) kao i za farmaceutske i kozmetičke preparate.

KVALITET
Kvalitet našeg azot-suboksida zadovoljava sve zahteve nacionalne Ph. Jug. V i Evropske Farmakopeje Ph. Eur. IV.

ISPORUKA
Azot-suboksid se isporučuje kao utečnjen gas u čeličnim bocama pod pritiskom od 50 bar na 20 °C.