Veb Sadržaj Prikaz
05.11.

100% porodica

Restrukturiranje kompanije se bliži kraju. Investitori žele da se povuku i prodaju svoje udele uz zaradu. Moguće opcije su izlazak kompanije na berzu ili prodaja kompaniji "Air Liquide"koja je lider na globalnom tržištu. Porodica Messer koristi ugovorom definisanu kupovnu opciju. Otkup kompanije se finansira prodajom kompanija u Nemačkoj ("Messer Griesheim GmbH"), u SAD ("MG Industries Inc.") i u Velikoj Britaniji ("Messer UK Ltd.") "Air Liquideu". Sa prihodom od prodaje, porodica isplaćuje oba investitora i otplaćuje veći deo dugova. Od 7. maja 2004. godine, kompanija je ponovo kompletno u vlasništvu porodice. Dolazi do kadrovskih promena u top menadžmentu i u Nadzornom odboru.