Veb Sadržaj Prikaz
07.05

Akademska priznanja

Adolf Messer je veoma cenjen u akademskim krugovima. Kao inženjer i preduzetnik, u poznim godinama dobija brojna priznanja za životno delo. U junu 1949. dobija počasni doktorat Tehničkog univerzitetu u Darmštatu. Inicijativa je potekla sa Mašinskog fakulteta sa kojim je ostao u bliskom kontaktu još od studentskih dana. Naredna priznanja dobija od Udruženja nemačkih inženjera (medalja iz 1950.),  Instituta za tehnologiju u Karlsrueu ("počasni senator", 1952.) i Tehničkog univerziteta u Hanoveru (1953.)