Veb Sadržaj Prikaz

Azotsuboksid

SVOJSTVA

Azotsuboksid je bezbojan, netoksičan i nezapaljiv gas blago sladunjavog ukusa, teži od vazduha 1,5 puta. Na običnoj temperaturi je vrlo stabilan ali na povišenim temperaturama ima jako oksidaciono dejstvo jer se na temperaturama iznad 400 °C razlaže na kiseonik i azot.

PRIMENA

Osnovna primena azotsuboksida je u medicini kao anestetika jer je najmanje toksičan od svih poznatih opštih anestetika.
Obično se primenjuje u oblicima kombinovane inhalacione anestezije.
Pored osnovne primene u medicini, azotsuboksid se koristi i kao potisni gas (propelant) za aerosol pakovanja u prehrambenoj industriji (šlag, sirup, koncentrat kafe) kao i za farmaceutske i kozmetičke preparate.

KVALITET

Kvalitet našeg azotsuboksida zadovoljava sve zahteve važeće Ph. Eur. 

ISPORUKA

Azotsuboksid se isporučuje kao utečnjen gas u čeličnim bocama pod pritiskom od 50 bar na 20 °C.