Veb Sadržaj Prikaz
02.07.

Dalekosežna odluka

1971. akcionari odlučuju da prodaju diviziju za kriogeno zamrzavanje i da se posvete razvijanju poslovanja sa industrijskim gasovima. Iako "Messer Griesheim GmbH" u to vreme snabdeva kriogenom tehnologijom renomirane kupce, kao što su "Evropski svemirski centar" u Francuskoj Gvajani i "Centar za nuklearna istraživanja" u Karlsruheu, akcionari ipak procenjuju da su potrebna velika ulaganja kako bi kompanija zadržala konkurentnost na međunarodnom tržištu. "Linde AG" preuzima diviziju za kriogeno zamrzavanje zajedno sa svim pripadajućim patentima. 20 godina kasnije kompanija koriguje odluku i nastavlja izgradnju kriogenih sistema.