Web Content Display

Zoran Nikolić dipl.maš.inž.

Menadžer za nove primene-metalurgija i i druge ATA

+381 11 35 37 218

+381 11 35 37 291

zoran.nikolic@messer.rs

Web Content Display

Metalurgija

Primena tehničkih gasova u metalurgiji, kako u crnoj i obojenoj, tako i u industriji nemetala, nalazi danas široku primenu i postaje sastavni deo tehnološkog procesa. Ovo se ostvaruje kroz čitav niz značajnih pozitivnih efekata:

 • smanjenje utroška energije

 • mogućnost primene jeftinijeg oblika energije i sirovina

 • viši kvalitet tehnološkog postupka

 • veća fleksibilnost u radu

 • veći proizvodni kapaciteti

 • niži specifični troškovi proizvodnje

 • bolji kvalitet proizvoda

 • efikasnija primena mera zaštite životne sredine.

Kiseonik se koristi za intezifikaciju procesa sagorevanja u industrijskim pećima za proizvodnju metala i nemetala.

U procesu rafinacije metala koriste se argon i azot.

U termičkim obradama metala (cementacija, karbonitriranje, nitriranje i žarenje) primenjuju se inertni gasovi azot i argon. Oni stvaraju zaštitnu atmosferu i imaju zadatak da u pećima spreče neželjene reakcije atmosfere iz peći sa materijalom koji se termički obrađuje.

Ovi gasovi, upotrebljeni sami ili u smešama, mogu dati neutralnu ili reakcionu atmosferu.

U industriji stakla primena kiseonika je u procesu topljenja i plamenog poliranja staklenih proizvoda. Azot kao zaštitni gas i vodonik za stvaranje redukcione sredine neophodni su u proizvodnji ravnog stakla.

Radi poboljšanja toplotne izolacije, argon, kripton i ksenon primenjuju se u proizvodnji izolovanih staklenih okana.

U metalurgiji obojenih metala (bakar, aluminijum i olovo) tehnički gasovi se primenjuju u mnogim procesima proizvodnje i prerade ovih metala i to:

 • kiseonik u procesu sagorevanja

 • azot i vodonik u termičkoj obradi

 • azot, argon i kiseonik u postupcima rafinacije.