Veb Sadržaj Prikaz
30.04.

Mladi preduzetnik

Hans Messer je nasledio preduzetnički duh svoga oca. 16. aprila 1946. ovaj 21-godišnjak zajedno sa partnerom osniva "Messer Schweißtechnik GmbH" u Bidingenu. Hans Messer postaje generalni direktor. Bidingen je izabran za lokaciju usled preseljenja prouzrokovanog ratom. Nova kompanija je prvenstveno snabdevala "Adolf Messer GmbH" opremom za zavarivanje i materijalima. Od 1950., "Messer Schweißtechnik GmbH" posluje kao distributivna kompanija sa maloprodajnim poslom u Frankfurtu na Majni. 1965. kompanija menja ime u "Messer Industrie GmbH", dok lokaciju premešta u Kenigštajn na Taunusu.