Veb Sadržaj Prikaz
19.11.

Nova misija porodične kompanije

Nakon Konferencije u Potsdamu, "interkulturalna" radna grupa radi na novoj Izjavi o misiji kompanije, koja se svečano usvaja na Konferenciji u Dubrovniku. 15. oktobra 2005. godine svi rukovodioci potpisuju Dubrovački ugovor. Na ovaj način kompanija se distancirala od načina upravljanja prethodnog menadžmenta, koji je sve podredio uvećanju profita i stavljao naglasak na rigidnu hijerarhiju i komunikaciju s vrha prema dole. Nova porodična kompanija rukovodi se vrednostima Hansa Messera i konceptom ljudskosti. Kompanija se stavlja u službu kupaca i obavezuje se na socijalnu odgovornost prema zaposlenima i društvu. Pod rukovodstvom Stefana Messera nastaje nova kultura komunikacije.