Veb Sadržaj Prikaz
03.12.

Od A kao acetilen do H kao helijum

Šta je zajedničko za helijum, neon i ksenon? Koja je razlika između vodonik cijanida i cijanovodonične kiseline? Sve odgovore u vezi sa karakteristikama gasova možete naći na "GaseWiki", online enciklopediji, nastaloj po uzoru na besplatnu internet enciklopediju "Wikipedia"."GaseWiki" započinje sa radom 16. jula 2008. i ima edukativni karakter. Ideja je da svaki posetilac sajta može da sazna informacije o gasovima, njihovim primenama i oblastima u kojima se koriste, kao i da izmeni i doda sadržaj. I drugi vodeći proizvođači gasova takođe dostavljaju sadržaj za "GaseWiki". Operator sajta, "Messer", u periodu trajanja zabrane korišćenja brenda, koristi adresu www.gase.de za svoju podružnicu u Nemačkoj.