Veb Sadržaj Prikaz

05.02.

Otvoren za nove puteve

 

Ko ne ide u korak s vremenom, nestaje vremenom. Električna i rasveta na gas potisnule su acetilensku početkom dvadesetog veka. Adolf Messer mora nešto preduzeti. Alternativu acetilenskoj rasveti, koja mnogo obećava, video je u novoj naprednoj tehnici gasno-plamenog zavarivanja. 1902. godine počinje da razvija uređaje za gasno-plameno sečenje i zavarivanje. Adolf Messer napušta posao sa acetilenskom rasvetom i fokusira se od 1906. na proizvodnju uređaja za gasno-plameno sečenje i zavarivanje. Iste godine preimenovao je svoju kompaniju u Messer & Cie.