Veb Sadržaj Prikaz
29.10.

Povratak vrednostima Hansa Messera

Puno je tema za razgovor. 140 rukovodilaca iz Evrope i SAD su se okupili od 24. do 26. juna 2002. godine na Messer menadžment forumu u Potsdamu, kako bi kreirali novu viziju za restrukturiranu kompaniju. Rukovodioci žele da se pripreme za povlačenje finansijskih investitora. Kako bi osigurala jaku pregovaračku poziciju, kompanija mora da raste sopstvenim snagama. Ipak, nova kultura komuniciranja, kao i osećaj zajednice su neophodni za ekonomski uspeh. Prema internim istraživanjima, Rudolfov period je doveo do znatnog pogoršanja dobre radne atmosfere. Sada je vreme za povratak vrednostima Hansa Messera i konceptu humanosti.