Veb Sadržaj Prikaz

 

26.03.

PROŠIRENJE PORTFOLIJA

Messer uvodi REL zavarivanje. Istraživanje i razvoj počinju 1928. godine. Ubrzo postaje jasno: ako kompanija želi da pridobije kupce za uređaje za REL zavarivanje, potrebne su joj elektrode za zavarivanje visokog kvaliteta. 1930. godine počinje proizvodnja elektroda za zavarivanje u specijalnom postupku sa uranjanjem. Kao prvi proizvođač gasno-plamene opreme, Messer 1931. godine počinje da proizvodi mašine za REL zavarivanje. 1932. godine stižu obložene elektrode za REL zavarivanje. Messer ne razvija samo elektrode, nego i konverter "Kopol", koji konvertuje naizmeničnu struju u jednosmernu, pogodniju za REL zavarivanje.