Veb Sadržaj Prikaz

Skupština akcionara

Zapisnici i usvojene odluke 2018.

- Godišnji izveštaj o radu OD

- Godišnji izveštaj OD

- Izveštaj komisije

- Izveštaj sa skupštine

- Odluka o dobiti

- Odluka usvajanje finansijskih izveštaja

- Usvojene odluke na sednici Skupštine 22062018

- Zapisnik sa Skupštine

Saziv i materijali za 2018.

- Poziv za redovnu godišnju sednicu

- Formular za glasanje u odsustvu

- Punomoćje za glasanje

- Dopuna dnevnog reda

- Glasanje u odsustvu

Pravo na postavljanje pitanja

Saziv i materijali za 2017.

Materijal za redovnu godišnju sednicu

Formular za glasanje u odsustvu

Punomoćje

Dopuna dnevnog reda

Glasanje u odsustvu i dan akcionara

Postavljanje pitanja

Zapisnici i usvojene odluke 2017.

- Izveštaj o održanoj 2017

- Odluka dobit

- Odluka finansijski izveštaj 2016

- Odluka godišnji izveštaj o poslovanju

- Odluka o usvajanju izveštaja o radu OD

- Spisak prisutnih na sednici

- Usvojene Odluke potpisano

- Zapisnik

Zapisnici i usvojene odluke 2016.

- Zapisnik 27.05.2016

- Lista prisutnih i izveštaj o glasanju

- Odluka o usvajanju izveštaja OD

- Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja

- Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja

- Odluka o dobiti

- Izveštaj o održanoj skupštini

- Obaveštenje

- Odluke usvojene na redovnoj godišnjoj sednici skupštine akcionara Messer Tehnogas AD, 27.05.2016.

 

Zapisnici i usvojene odluke 2015.

- Zapisnik sa redovne godišnje sednice skupštine akcionara Messer Tehnogas AD, održane 23.06.2015.

- Odluke usvojene na redovnoj godišnjoj sednici skupštine akcionara Messer Tehnogas AD, 23.06.2015.

 

Zapisnici i usvojene odluke 2014.

- Zapisnik sa redovne godišnje sednice skupštine akcionara Messer Tehnogas AD, održane 12.06.2014.

- Odluke usvojene na redovnoj godišnjoj sednici skupštine akcionara Messer Tehnogas AD, 12.06.2014.

- Lista prisustva na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara Messer Tehnogas AD, 12.06.2014. 

 

Zapisnici i usvojene odluke 2013.

- Zapisnik sa redove godišnje sednice skupštine akcionara Messer Tehnogas AD, održanoj 10.06.2013.

- Zapisnik sa redovne godišnje sednice skupštine Messer Tehnogas AD, održane 28.05.2012.