Veb Sadržaj Prikaz
21.05.

Sledeća generacija

Stefan Messer, sadašnji CEO Messer Grupe, rodio se 20. januara 1955. u Frankfurtu na Majni kao sin Hansa i Rie Messer. Odrasta zajedno sa bratom i sestrom u Kenigštajnu na Taunusu. Još od malih nogu pokazuje interesovanje za očevu kompaniju i na sopstvenu inicijativu radi za vreme školskih raspusta u Messerovim firmama. Godine učenja i putovanja provodi u brojnim Messerovim kompanijama u Nemačkoj i u inostranstvu.