Veb Sadržaj Prikaz
24.09.

Testament

Hans Messer hrabro nastavlja dalje. 10 January 1997. u testamentu zaveštava preostale akcije u "Messer Industrie GmbH-u " svojoj deci, Stefanu i Andrei, kao i deci svog najstarijeg sina Thomasa, koji nije zainteresovan za kompaniju. Svoju ženu Riu imenuje za poverenika. Ovim testamentom Hans Messer jača ulogu porodice u odnosu na partnera "Hoechst" i postavlja temelje za budući potpuni povratak kompanije u porodično vlasništvo. Hans Messer umire 20. maja 1997. godine