Veb Sadržaj Prikaz
30.07.

U jedinstvu je snaga

Hansu Messeru je veoma važno da njegova porodica ima jedinstven pristup prema "Hoechstu" na skupštinama akcionara. Želi da spreči da različiti stavovi unutar porodice dovedu do podele udela koji su bili u vlasništvu porodice. 29. juna 1979. godine Hans, Ria Messer i njihova deca potpisuju Sporazum o pravu glasa. Po tom Sporazumu članovi porodice se obavezuju da će ubuduće samo zajedno realizovati svoje pravo glasa. Prvi koji je glasao u ime porodice bio je Hans Messer.