Veb Sadržaj Prikaz

 

 

19.02.

Viva España

Adolf Messer nastavlja svoj put. Postrojenja za razlaganje vazduha postaju, pored gasno-plamne tehnike, drugi stub njegove kompanije. Ona iz okolnog vazduha izdvajaju kiseonik koji je potreban za gasno-plameno zavarivanje, ali i za druge primene. Umesto da, kao i konkurencija, proizvodi kiseonik i prodaje ga, on prodaje postrojenja za razlaganje vazduha tako da njegovi kupci mogu sami da proizvode kiseonik. Svoje prvo postrojenje za ralaganje vazduha Adolf Messer je sagradio na licu mesta u firmi Rodrigo de Rodrigo u Madridu. On je lično postrojenje pustio u rad 1910. godine.