Acetylene

Acetilen

 

Molekul acetilena ili u skladu sa IUPAC-ovom nomenklaturom etina se obeležava simbolom C2H2. Acetilen je po prvi put otkriven 1836. godine. Otkrio ga je Devi, a dodatno okarakterisao francuski hemičar Bertolo, koji mu je i dao ime.

Nobelovac Gustav Dalen je izgubio vid usled eksplozije acetilena.

KONVENCIJE O NOMENKLATURI KVALITETA NPR ACETILEN 2.6

Kvalitet gasa izražen je brojem devetki u oznaci čistoće. Acetilen 2.6 znači da je sadržaj acetilena 99,6 % - prvi broj označava broj devetki u procentu čistoće, a decimala poslednju cifru posle devetke. Ostale komponente su navedene u specifikaciji kvaliteta gasa. Acetilen 2.0 po standardu SRPS H.F1.020 (Sadržaj C2H2 ≥99,0 % vol. PH3≤0.003 % vol. H2S≤0.003 % vol.)

SVOJSTVA ACETILENA

Acetilen je visoko reaktivan i eksplozivan i koristi se u procesima sagorevanja za koje je potrebna visoka temperatura. Acetilen se čuva u obliku rastvora u acetonu, jer je zbog svoje hemijske nestabilnosti sklon raspadu već pri blagom povećanju pritiska.

PRIMENE ACETILENA

Najčešća primena acetilena jeste za formiranje oksiacetilenskog plamena u tehnici zavarivanja i sečenja metala. U analitičke svrhe acetilen se koristi za atomsku apsorpcionu spektroskopiju, kao gorivi gas. Ima višestruku primenu u hemijskoj industriji za proizvodnju intermedijera i gotovih proizvoda, zatim za proizvodnju specijalne čađi i sl.

Sečenje: acetilen se uglavnom koristi u preradi metala (obrada otpada, brodogradnja) za sečenje. Zbog visoke temperature, metal se može brzo seći.

Autogeno zavarivanje: sagorevanje acetilena sa kiseonikom stvara veoma vruć acetilenski plamen kojim se topi metal. Takođe se koristi za otklanjanje nepravilnosti sa metalne konstrukcije.

Primene za posebne svrhe: acetilenska čađ se koristi, na primer, kao mazivo.

BOCE ZA ACETILEN

Acetilen se puni u čelične boce napunjene poroznom masom, nalivene acetonom, obeležene u skladu sa evropskim standardom EN 1089-3: „rame“ boce acetilena obavezno je kestenjaste boje. Boce za gas mogu biti različitih veličina. Pregled različitih boja boca za gas možete naći ovde.

Dostupni pritisak na izlazu iz boce zavisi od brzine kojom se acetilen može povući iz rastvarača. Nepovratni ventil uvek mora da bude priklјučen na liniji prema acetilenskoj boci. Ako brzina plamena acetilena premašuje brzinu gasa, može da dođe do povratnog udara plamena u boci i eksplozije boce. Zato prvo pročitajte bezbednosna uputstva!

Acetilen je dostupan i u baterijama boca (povezani sistemi od 8-20 boca).

Messer Tehnogas u Kraljevu proizvodi poroznu masu Tipa "Tehnogas AF" koja se odlikuje rekordnom poroznošću od oko 93 % i malom gustinom od oko 200 g/dm3. U Kraljevu se nalazi i akreditovana laboratorija za mehanička ispitivanja.

BEZBEDNOSNI LISTOVI – ACETILEN

Za više informacija molimo Vas pogledajte ovde.

KUPOVINA ACETILENA

Avetilen možete kupiti kao pravno ili fizičko lice na jednoj od naših distributivnih lokacija ili poručiti telefonom, e-mejlom, preko on-line aplikacije u Srbiji ili putem Messerove distributivne mreže širom sveta. U zavisnosti od lokacije za distribuciju, boce možete preuzeti sami ili Vam ih mi možemo dostaviti. Pozovite nas za više informacija o opcijama dostave.

PROIZVODNE LOKACIJE

Proizvodne lokacije