Breadcrumb

Društveno odgovorno poslovanje

Društveno odgovorno poslovanje

 

Bezbednost i Kvalitet

Odgovorno ponašanje je sastavni deo poslovanja naše kompanije još od nastanka i uvek je primenjivano u praksi u odnosu sa zaposlenima, poslovnim partnerima, društvenoj sferi, kao i u odnosu prema životnoj sredini.

Kako se pod terminom društveno odgovornog poslovanja ne podrazumeva samo filantropija, nego i učestvovanje u kreiranju bolje poslovne klime, edukovanje deficitarnih zanimanja, poboljšanje uslova na radu u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu, mi smo u svoje poslovanje uvrstili bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine. Takođe imamo koncipiran proces upravljanja koji se odnosi na društvena pitanja i pitanja životne sredine. Izveštaje kreiramo na godišnjem nivou i kontinuirano unapređujemo svoje poslovanje, ne samo po pitanju aktivnosti vezanih za održivost i odgovornost, nego i po pitanju izveštavanja o korporativnoj odgovornosti.

Pratimo predloge zaposlenih, društvenih zajednica, poslovnog okruženja i reagujemo u skladu sa vremenom, mogućnostima i potrebama.

Preko QMS i EMS sistema kvaliteta promovišemo kulturu koja rezultuje ponašanjem, stavovima, aktivnostima i procesima koji pružaju vrednost kroz ispunjavanje potreba i očekivanja korisnika i drugih relevantnih zainteresovanih strana.

Svi artikli iz našeg proizvodnog programa svojim kvalitetom zadovoljavaju najstrože evropske i svetske standarde: EN, ISO kao i zahteve vodećih svetskih potrošača.

Naša kompanija je za oblast razvoja, proizvodnje i prodaje tehničkih, medicinskih, specijalnih gasova kao i gasova koji se koriste u prehrambenoj industriji uvela, primenila i obezbedila održivost standarda: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SRPS EN ISO 22000:2018 sa dodatkom verzije V. Za navedene standarde  dobijen je sertifikat TÜV Management Service GmbH München – Germany

Proizvodnja  lekova (medicinski kiseonik, azot suboksid i medicinski ugljen-dioksid) i izdate dozvole od strane Ministarstva zdravlja Srbije potvrđuju da se visokokvalitetni medicinski gasovi proizvode po principima dobre proizvođačke prakse /GMP/ i prate ih sertifikati na svakom mestu proizvodnje. Eksternom proverom usaglašensti sa GMP standardom za proizvodnju medicinskog kiseonika i azot suboksida od Evropske Agencije za lekove dobijen je i GMP sertifikat.

U okviru naše kompanije postoji akreditovana laboratorija po najvišim svetskim standardima “Laboratorija za mehanička i hemijska ispitivanja i etaloniranja“ koja je  usaglašena sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 godine.

Edukovan i iskusan kadar, rad na najsavremenijoj opremi, implementacija najsavremenijih metoda, kao i poštovanje dobre laboratorijske prakse samo su neki od činilaca kojim se obezbeđuju besprekorno tačni i maksimalno precizni analitički rezultati naših laboratorija.