Veb Sadržaj Prikaz

Part of the Messer World 

 

 

Messer je najveće preduzeće kojim upravlja sam vlasnik, a specijalizovan je za proizvodnju tehničkih, medicinskih i specijalnih gasova

 

 

Castolin Eutectic je svetski lider u oblasti reparaturnog mašinskog održavanja, kako sa visokim kvalitetom svojih specijalnih dodatnih materijala tako i sa programom najmodernih uređaja za zavarivanje, lemljenje i metalizaciju.

 

Messer Cutting & Welding iz Frankfurta je proizvodjač opreme za gasno-plameno rezanje i zavarivanje kao i opreme za snabdevanje tehničkim gasovima.

 

 

BIT Analytical Instruments je specijalizovan za izradu preciznih medicinskih instrumenata.