Usaglašenost poslovanja – poštovanje važećih propisa, internih akata i standarda u poslovanju kompanije

Usaglašenost poslovanja – poštovanje važećih propisa, internih akata i standarda u poslovanju kompanije

 

Messer Tehnogas AD Beograd, kao jedna od kompanija Messer Group, je prihvatila i implementirala u svoj rad Sistem Upravljanja Usaglašenošću (CMS) važeći za sve kompanije u okviru Messer Group.

Sistem upravljanja usaglašenošću je organizacioni koncept koji podrazumeva aktivno i odgovorno upravljanje kompanijom uz visok stepen integriteta, uvažavanje različitosti i poštovanje svih pozitivnih propisa i internih akata, fer i pouzdano poslovanje, a što je za nas od velike važnosti.

Osnovni principi i vrednosti organizacionog koncepta su sažeti u Messerovom Kodeksu ponašanja koji je baziran na deset principa Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, koji se bave ljudskim pravima, standardima rada, zaštitom životne sredine i sprečavanjem korupcije.

Posvećeni smo  pridržavanju nacionalnih i međunarodnih odredbi o ljudskim pravima i opštim etičkim načelima protiv dečijeg i prisilnog rada. Poštovanje ljudskih prava i održavanje fer radnih uslova čine osnovu naše korporativne filozofije i poslovnih procesa. Verujemo da svaki zaposleni ima pravo na pravičan tretman, učtivost i poštovanje. Ovi principi su sadržani u Deklaraciji o principima ljudskih prava I uslovima rada u Messer-u (dalje:Deklaracija).

Osim Kodeksa ponašanja, postoje Opšte smernice i pojedinačne politike koje regulišu upravljanje i rad relevantnih službi u svakoj kompaniji Messer Group na unifikovan način, koliko je primenjivo, uzimajući u obzir lokalne propise.

Očekujemo od svih zaposlenih da postupaju u skladu sa Messerovim Kodeksom ponašanja i Deklaracijom. U slučaju sumnje u ispravnost ponašanja postoji mogućnost provere istog kroz Test integriteta.

Takođe, očekujemo i od naših poslovnih partnera da dele iste, opšte prihvaćene, vrednosti, sadržane u Kodeksu ponašanja za poslovne partnere.

Poštovanje navedenih vrednosti i svih standarda dobrog i poštenog poslovanja doprinosi da budemo ponosni na našu kompaniju, da ista bude pouzdan poslodavac i poslovni partner, a istovremeno i odgovoran član društva.

Cenimo posvećenost, profesionalizam i preduzetnički duh naših zaposlenih uz poštovanje propisa i pravila dobrog poslovanja. Pažnju posvećujemo kako proceni rizika, obukama i prevenciji, tako i otkrivanju eventualnih nepravilnosti, izveštavanju i blagovremenom reagovanju u smislu otklanjanja ili umanjenja štetnosti od istih.

Na ovaj način doprinosimo dobroj reputaciji i uspehu kompanije i Messer Group, održanju i poboljšanju njihovog položaja na tržištu.

U cilju postizanja usaglašenosti poslovanja, te pružanju podrške menadžmentu u sprovođenju koncepta usaglašenosti, u Messer Tehnogasu AD Beograd imenovan je lokalni službenik za usaglašenost, dok na nivou Messer Group postoji glavni korporativni službenik za usaglašenost koji koordinira rad lokalnih službenika za usaglašenost u Messerovim kompanijama.

Ernst Bode, Dipl.Kfm

Izvršni direktor

Biljana Juzbaša, dipl.pravnik

Ruk. pravne službe i lokalni službenik za usaglašenost

 

Prijave neusaglašenosti:

Ukoliko smatrate da je kompanija ili neko od njenih zaposlenih eventualno prekršio važeće propise ili Messerov Kodeks ponašanja, možete izvršiti prijavu  neusaglašenosti  putem mejla: compliance@messer.rs  

Smernice za prijavu neusaglašenosti Messer Group možete naći na: www.messergroup.com, a prijavu izvršiti na: e-mail adresu: compliance@messergroup.com ili preko sajta www.messer.ethicspoint.com

Breadcrumb