Menadžment

Menadžment

 

Ernst Bode, Izvršni direktor
Tel: 011 3537 210
E-mail: uprava@messer.rs 

 

Biljana Juzbaša, Prokurist - rukovodilac pravne službe i Compliance Officer
Tel: 011 3537 230
E-mail: biljana.juzbasa@messer.rs 

 

Ilija Trujić, Prokurist - direktor proizvodnje i održavanja
Tel: 026 4625 366
E-mail: ilija.trujic@messer.rs


Zoran Radibratović, Prokurist - direktor novih primena
Tel: 011 3537 200
E-mail: zoran.radibratovic@messer.rs

 

Mirko Goranović, Prokurist - direktor administracije
Tel: 011 3537 240
E-mail: mirko.goranovic@messer.rs