Menadžment

Menadžment

 

Ernst Bode, Izvršni direktor
Tel: 011 3537 210
E-mail: uprava@messer.rs 

 

Biljana Juzbaša, Prokurist - rukovodilac pravne službe i Compliance Officer
Tel: 011 3537 230
E-mail: biljana.juzbasa@messer.rs 

 

Mirko Goranović, Prokurist - direktor administracije
Tel: 011 3537 240
E-mail: mirko.goranovic@messer.rs