Bezbedno rukovanje gasovima

Bezbedno rukovanje gasovima

 

Bezbednost na prvom mestu moto je svih aktivnosti Messer Tehnogas AD. Rad sa komprimovanim gasovima i bocama za komprimovane gasove podrazumeva poštovanje velikog broja pravila i propisa u različitim oblastima: transport (javni putevi i putevi unutar sopstevnih pogona), skladištenje, isporuka, potrošnja boca za gasove i korišćenje samog gasa.

Posude pod pritiskom i sistemi za centralno snabdevanje gasovima podležu pod Direktivu o posudama pod pritiskom (97/23/EC), a koja je na snazi u celoj EU od 30. maja 2002. godine.

Messer Tehnogas može da obuči Vaše zaposlene za sledeće oblasti:

  • bezbedno rukovanje bocama za gas
  • prepoznavanje gasova, čuvanje i unutrašnji transport
  • mogući uzroci nesreća i njihova prevencija
  • osobine gasova
  • pravilno korišćenje regulatora pritiska i sistema za centralni razvod gasa

Rado ćemo organizovati obuku u Vašim prostorijama. Pozovite nas!

SPECIJALNI GASOVI

Specijalni gasovi