Breadcrumb

BEZBEDNOSNA INFORMACIJA

BEZBEDNOSNA INFORMACIJA

 

Opasnost od atmosfere obogaćene kiseonikom u zdravstvenim ustanovamaNedavni incidenti u zdravstvenim ustanovama istakli su potrebu da se podigne svest o opasnostima od atmosfere obogaćene kiseonikom, naročito tokom pandemije COVID-19.

Potencijalne opasnosti povezane s atmosferom obogaćenom kiseonikom dobro su poznate i nekoliko EIGA publikacija daje detaljne informacije namenjene osoblju koje radi sa kiseonikom o opasnostima od požara i eksplozije povezanim s ovim uslovima.

Zatim, tokom pandemije COVID-19 pacijenti primaju kiseonik preko nazalne kanile sa visokim protokom (HFNO) kao delotvorno sredstvo lečenja koje može da unosi kiseonik u organizam uz stopu protoka i do 60 litara u minutu. Kako je sve više odeljenja opremljeno za lečenje kiseonikom i lečenje pomoću HFNO, moguće je da ventilacioni sistemi neće moći da održavaju atmospferu koja nije obogaćena kiseonikom.

Svi ti faktori doprinose povećanom riziku od atmosfere obogaćene kiseonikom (tj. više od 23,5% O2 u vazduhu) u zdravstvenim ustanovama.

Pored povećanja koncentracije kiseonika u sobama, postoji i mogućnost da odeća i posteljina postanu obogaćene kiseonikom, zbog čega postaju izuzetno zapaljive i, u slučaju da se zapale, gore izuzetno silovito. Pored toga, kreme i gelovi na bazi hlorovodonika moraju da se koriste s posebnom pažnjom jer mogu da olakšaju rasplamsavanje vatre i dodatno pogoršaju situaciju. Kada okruženje ili materijal postanu obogaćeni kiseonikom, a samim tim i veoma zapaljivi, i slab izvor energije može lako da zapali te materijale. Stoga, obavezno treba obezbediti da se sva električna oprema u blizini pacijenta adekvatno ispita da bi se obezbedilo da neće doći do varničenja koje bi moglo da zapali odeću ili posteljinu.

U operacionim salama takođe treba postupati s pažnjom ako se administrira kiseonik dok se koristi vrela/zagrejana hirurška oprema.

Otvoren plamen i pušenje (uključujući i električne cigarete) nisu dozvoljeni u blizini mesta na kojima se administrira kiseonik.

 

Zaključci


Tokom pandemije COVID-19, rizik od atmosfere obogaćene kiseonikom u zdravstvenim ustanovama je viši nego obično. Iako je to dobro poznato, EIGA želi da skrene pažnju svim zdravstvenim ustanovama na opasnosti od kiseonika i da predloži sledeće mere opreza:

Faktori koji doprinose povećanju rizika od obogaćenog kiseonika:
o Terapija kiseonikom preko nazalne kanile s visokim protokom sa stopama protoka i do 60 litara u minutu;
o Veći broj lečenih pacijenata nego obično;
o Nova dodatna 'adaptirana odeljenja' koja nisu adekvatno opremljena odgovarajućim ventilacionim sistemom; i
o električna oprema u blizini pacijenta koja nije ispitana kako bi se sprečilo varničenje.

Neke mere opreza uključuju:
o Obuku svih korisnika o bezbednom rukovanju kiseonikom;
o Upoznavanje osoblja s položajem i načinom korišćenja ventila za hitni prekid dotoka kiseonika u svakoj sobi (u slučaju aktivacije protivpožarnog alarma);
o Otvoreni plamen i vrela oprema nikada ne smeju da se nalaze u blizini opreme za kiseonik;
o Ne koristiti kreme i gelove na bazi ugljovodonika;
o Pod pretpostavkom da vazduh adekvatno cirkuliše u prostorijama, na Odeljenju za intenzivnu negu treba proceniti rizik od uvećanja koncentracije kiseonika adekvatno reagovati na isti;
o Ako ventilacioni sistem nije projektovan tako da obezbeđuje dovoljnu cirkulaciju vazduha, preporučuje se dodatna ventilacija kako bi potpomogla u procesu širenja kiseonika u na svakom odeljenju ili u 'pomoćnim prostorijama' (na primer, otvaranje prozora). Preporučuje se i da kliničko osoblje nosi lične uređaje za praćenje nivoa kiseonika u ovakvim okolnostima; i
o Ako se pacijentu daju čak i niske doze kiseonika, ako se prebacuju u zone u kojima postoji mogućnost prisustva otvorenog plamena, njihovu odeću i posteljivu treba najpre provetriti najmanje 15 minuta kako bi se obezbedilo da višak kiseonika nestane.

 

Reference


EIGA Dok. 04 Fire Hazards of Oxygen and Oxygen Enriched Atmospheres www.eiga.eu
EIGA Safety Leaflet O2 Hazard! Oxygen Enrichment www.eiga.eu
Informacije o bezbednosti prilikom obogaćenja kiseonikom date su na EIGA eLearning platformi o bezbednosti prilikom upotrebe kiseonika https://eiga.eu/publications/elearning

 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI


Sve tehničke publikacije EIGA ili pod imenom EIGA, uključujući i kodekse ponašanja, postupke vezane za bezbednost i sve ostale tehničke informacije sadržane u tim publikacijama, dobijene su iz izvora za koje se veruje da su pouzdani i zasnovane su na tehničkim informacijama i iskustvu koje trenutno imaju članovi EIGA-e i drugi na datum izdavanja istih.

Iako EIGA preporučuje svojim članovima korišćenje ili upućivanje na svoje publikacije, takvo korišćenje ili upućivanje na EIGA pulkacije od strane njenih članova ili trećih strana isključivo je dobrovoljno i neobavezujuće. Stoga, ni EIGA ni njeni članovi ne garantuju rezultate i ne preuzimaju nikakvu odgovornost ili obaveze u vezi s pozivanjem na informacije ili sugestije koje se nalaze u EIGA publikacijama ili njihovim korišćenjem.

EIGA nema nikakvu kontrolu u vezi s učinkom ili neizvršenjem, pogrešnim tumačenjem, pravilnom ili nepravilnom upotrebom bilo koje informacije ili predloga sadržanih u publikacijama EIGA-e od strane bilo kog lica ili subjekta (uključujući i članove EIGA) i EIGA se izričito odriče bilo kakve odgovornosti u vezi s tim.

Publikacije EIGA podležu periodičnom pregledu i korisnici se upozoravaju da nabave najnovije izdanje.

 

Sicherheitswarnung SA-45/21 – Seite 2 von 2
©EIGA daje dozvolu za umnožavanje ove publikacije pod uslovom da se Asocijacija navede kao izvor iste
EVROPSKA ASOCIJACIJA ZA INDUSTRIJSKE GASOVE AISBL
AVENUE DE L’ASTRONOMIE 30 sB-1210 BRISEL
TEL: +32 2 217 70 98 sImejl: info@eiga.eu www.eiga.eu