Biološka atmosfera

Biološka atmosfera

 

U savremenoj biologiji specijalno gajene bakterijske kulture imaju veliku ulogu. Za kontrolu rasta i razvoja bakterija moraju se održavati određeni uslovi.

Ako su potrebni aerobni uslovi koriste se ugljen-dioksid ili kiseonik ili vazduh. Široko rasprostranjena je upotreba Carbogen mešavine (5 % ugljen-dioksida u kiseoniku) kao standardne atmosfere.

Za postizanje anaerobnih uslova potrebno je smanjiti sadržaj kiseonika, ili ga potpuno ukloniti. Mešavine azota i ugljen-dioksida (neke i sa niskim sadržajem kiseonika) su gasovi izbora.

Ugljen-dioksid je potreban u svakoj kombinaciji gasova da obezbedi potrebnu količinu ugljenika za rast bakterija.

SPECIJALNI GASOVI

Specijalni gasovi