Breadcrumb

CLP etikete

CLP etikete

 

CLP znači klasifikacija (classification), obeležavanje (labeling) i pakovanje (packaging). CLP regulativa je stupila na snagu u januaru 2009. CLP predstavlja metod klasifikacije i obeležavanja hemikalija u skladu sa GHS – globalno harmonizovanim sistemom Ujedinjenih nacija. CLP pravilnik je zamenio dva prethodna pravilnika: DSD (dangerous substances directive) i DPD (dangerous preparations directive). Prelazni period je trajao do sredine 2015. godine.

CLP regulativa obezbeđuje da su zaposleni i potrošači širom Evropske unije, ali i Srbije, jasno informisani o opasnostima vezanim za hemikalije na osnovu njihove klasifikacije i obeležavanja.

Pre stavljanja u promet određene supstance ili smeše, neophodno je uraditi procenu rizika za ljudsko zdravlje i životnu sredinu i klasifikovati je u skladu sa identifikovanim opasnostima. Opasne hemikalije takođe moraju biti označene u skladu sa standardnim sistemom, tako da zaposleni i korisnici budu obavešteni o njihovom uticaju pre korišćenja.

Zahvaljujući ovom procesu, informacija o opasnosti od hemikalija se na usklađen način prenosi piktogramima i bezbednosnim listovima svim korisnicima u lancu.

Bezbednosni list je osnovni instrument kojim se informacija o bezbednom i sigurnom korišćenju hemikalije prenosi od proizvođača, preko različitih subjekata u lancu, do krajnjeg korisnika.

Bezbednosni list sadrži informacije o osobinama, tipovima opasnosti, načinu korišćenja, odlaganja, transporta, prve pomoći, merama zaštite i gašenja požara ili limite izloženosti za određenu hemikaliju.

Messer Tehnogas koristi program validiran od strane EIGA – Evropska asocijacija za industrijske gasove – za klasifikaciju i obeležavanje supstanci i gasnih smeša i kreiranje bezbednosnih listova.

Na etiketama za čiste gasove Messer Tehnogasa nalaze se dvodimenzionalni barcode, QR-kod, čijim skeniranjem je korisnik direktno povezan na bezbednosni list.

SPECIJALNI GASOVI

Specijalni gasovi