Elektrolučne peći

Elektrolučne peći

OPIS PROCESA

Oko 30% svetske proizvodnje čelika i gvožđa odvija se u elektrolučnim pećima. Mnoge livnice takođe koriste elektrolučne peći sa težinom punjenja od 5 do 40 tona za topljenje otpadaka, poroznog i sirovog gvožđa. Da bi se povećala ekonomična efikasnost, tokom poslednje decenije došlo je do značajnog razvoja u transformatorima, panelima, geometriji peći, tehnologiji penaste šljake, automatizaciji, regulaciji elektroda i hidraulici; i upotreba kiseonika je poslednja reč tehnologije.

Elektrolučna peć se sastoji od ognjišta (vatrostalni zid koji oblikuje donji deo posude pećnice sa otvorom za punjenje), panela sa vodenim hlađenjem i poklopca sa elektrodom i otvorom izduvnih gasova.

Peć se puni korpama sa gornje strane okretanjem poklopca sa elektrodom na stranu. Kada se poklopac zatvori i ubaci elektroda, počinje proces topljenja. Pomoću elektro luka između elektrode i materijala za topljenje, električna energija se pretvara u toplotnu energiju.

Primer elektrolučne peći

Oxyfuel tehnologija podržava proces u najvećoj meri kroz zamenu električne energije hemijskom energijom sagorevanja.

Prednosti:

  • Ušteda električne energije

  • Smanjenje vremena između dva punjenja

  • Kraće vreme startovanja

  • Smanjena potrošnja elektroda

  • Poboljšanje tehnologije penaste šljake

 Primer primene

Operating data

 

Minimum

Maximum

Težina punjenja

[t]

20

200

Izlivena težina

[t]

17,6

162

Učinak

[%]

78

94

Vreme uključenja

[min]

15

160

Vreme isključenja

[min]

6

46

Vreme između dva izlivanja

[min]

35

203

Potrošnja struje

[kWh/t]

318

525

Potrošnja kiseonika

[Nm³/t]

18

50

Potrošnja prirodnog gasa

[Nm³/t]

0

13

Ukupna potrošnja ugljenika

[kg/t]

4

31

FeO u šljaci

[%]

28

46

Potrošnja elektrode

[kg/t]

1

3,1

Temperatura izlivanja

[°C]

1600

1720

 

PRIMENA GASOVA

  • Primena kiseoničkog koplja

  • Tehnologija kiseoničkih gorionika

 

MESSEROVO REŠENJE

U saradnji sa partnerima, Messer Vam nudi paket modularnog dizajna, koji se sastoji od Oxyfuel gorioničkih sistema sa integrisanim nadzvučnim ubrizgavanjem kiseonika i pneumatskim dodavanjem ugljene prašine, regulaciju i kontrolu kiseonika, goriva i ugljenika, kao i celokupnu automatizaciju sa softverom.

Oxyfuel gorionički sistem integrisan sa nadzvučnim ubrizgavanjem kiseonika 

Brener je optimalno postavljen, odmah iznad površine rastopljenog čelika u ​​području penaste šljake, i distribuiran preko celog poprečnog preseka. Na taj način su izbegnute hladne tačke i omogućeno je podjednako taloženje otpadaka. Pored toga, precizno poznavanje procesa rada i kontinuirani razvoj celog sistema donose prednost Vašem poslovanju.