Breadcrumb

Gasne smeše u skladu sa ISO 17025 / ISO 17034

Gasne smeše u skladu sa ISO 17025 / ISO 17034

 

Zahtev ili preporuka standarda za neke primene gasnih mešavina jeste da su proizvedene u laboratoriji akreditovanoj prema ISO 17025 – npr. u slučajevima kada je potrebno potvrditi usklađenost sa zakonskim limitima (pr. emisija gasova) ili ako je i sama laboratorija koja ih koristi akreditovana.

U okviru Messer grupe u Evropi se nalaze 4 proizvodna pogona za proizvodnju specijalnih gasnih mešavina, koji su pod akreditacijom prema ISO 17025, sa velikom lepezom proizvoda. Messer Tehnogas AD, proizvodi gasne mešavine u akterditovanoj laboratoriji u Pančevu.

Proizvodni pogon u Lenzburgu, Švajcarska, uz akreditaciju prema ISO 17025 poseduje i akreditaciju u skladu sa ISO 17034, što znači da može da proizvede i gasne mešavine u nivou „sertifikovanog referentnog materijala“. Primarne referentne gasne mešavine u Evropi proizvode Nacinalne referentne ustanove kao što su: VSL u Holandiji, NPL u Velikoj Britaniji ili NMI u Francuskoj.

Messer E-usluge

Messer E-usluge