Gasovi visoke čistoće

Gasovi visoke čistoće

 

Messer Tehnogas AD u svojoj ponudi ima širok spektar gasova visoke čistoće: od „atmosferskih gasova“ (azot, kiseonik i argon), ugljen dioksida, ugljen monoksida, vodonika i plemenitih gasova (helijum, neon, kripton i ksenon) do najvažnijih organskih gasova (metan, etin (acetilen), etan, propan...) i neorganskih gasova (amonijak, hlor, sumpor dioksid...)

Svi proizvodi su dostupni u više kvaliteta i pakovanja, u zavisnosti od željene primene. Sve neophodne informacije date su u specifikacijama proizvoda.

Rado ćemo Vam pomoći da izaberete odgovarajući proizvod.

 

U tabeli se nalaze najčešće korišćeni gasovi:

Air / Rare Gases

Inorganic Gases

Hydrocarbons

argon

amonijak

acetilen

azot

hlor

metan

kiseonik

hlorovodonik

etan

ugljen-dioksid

azot-suboksid

eten

vodonik

ugljen-monoksid

propan

helijum

sumpor-dioksid

propen

neon

sumporheksafluorid

butan

kripton

ksenon

izobutan

 

 

Primer strukture specifikacije gasa:

1.klasifikacija gasa i obeležavanje boce

2.osnovne osobine gasa

3.tipovi navoja i preporučena oprema

4.specifikacija proizdova i moguća pakovanja

 

Ako ne možete da nađete željeni kvalitet proizvoda ili pakovanje, pozovite nas!

SPECIJALNI GASOVI

Specijalni gasovi