HFO RASHLADNI FLUIDI (NIZAK GWP)

HFO RASHLADNI FLUIDI (NIZAK GWP)

 

HFO (Hidrofluoro-olefini) su četvrta generacija rashladnih sredstava. Oni su najnoviji, alternativni rashladni fluidi sa niskim vrednostima GWP-a koji smanjuju uticaj na životnu sredinu i istovremeno pružaju energetsku efikasnost.

 

U ponudi imamo R1234yf, R449A, R448A i dr.

USLUGE KOJE OMOGUĆAVAJU SIGURNIJU I JEDNOSTAVNIJU PRIMENU GASOVA 

Servisne usluge