Impressum

Impressum

Messer Tehnogas AD, Beograd

 

Adresa sedišta: Banjički put 62, 11090 Beograd

Telefon: +381 11 3537 200

Fax: +381 11 3537 291

Matični broj: 07011458

PIB: 100002942

E-mail: postoffice@messer.rs

Službenik za zaštitu podataka
e-mail: zastita.podataka@messer.rs