NOVO - Od sada sve naše fakture imaju IPS QR kôd

Poštovani kupci,

Obaveštavamo Vas da se naši računi sada štampaju sa IPS QR kodom. IPS QR kôd predstavlja dvodimenzionalni bar-kôd čiju je specifikaciju propisala Narodna banka Srbije u cilju olakšavanja izvršavanja plaćanja. 

Ovaj kôd se koristi tako što se skenira korišćenjem odgovarajućeg aplikativnog softvera i na taj način preuzimaju se podaci neophodni za izvršenje platne transakcije. Očitavanjem IPS QR koda mobilnom aplikacijom za plaćanje, podaci za plaćanje se automatski očitavaju, nakon čega se jednim klikom vrši plaćanje računa.

Više informacija o tome kako da platite preko IPS QR koda odabirom opcije „IPS skeniraj“ možete naći na sajtu Narodne banke Srbije na sledećem linku: https://nbs.rs/sr/novac-i-placanja/platne-usluge/QR_kod/index.html