Magnetna rezonanca

Magnetna rezonanca

 

Nuklearna magnetna rezonantna spektroskopija (NMR) predstavlja metodu koja veoma uspešno daje podatke o strukturi biopolimera.

MR - magnetna rezonanca u medicini je dijagnostička metoda kojom se dobijaju slike mekih tkiva.

Za obe metode potrebno je uzorak uneti u jako magnetno polje koje nastaje pomoću superprovidnih magneta. Superprovodljivost je stanje materijala pri kojem se električna struja provodi bez postojanja otpora. Za postizanje superprovidnih osobina, kao rashladno sredstvo, koristi se tečni helijum. On ključa na -269   ͦC i predstavlja najhladniju tečnost na Zemlji.

Tečni helijum se isporučuje, transportuje i čuva u specijalnim kriogenim posudama. U zavisnosti od potrebnih količina Messer Tenogas AD isporučuje tečni helijum u posudama od: 100, 250 i 500 litara iz punionice tečnog helijuma koja se nalazi u Pančevu.

 

Messer E-usluge

Messer E-usluge