PRIRODNI RASHLADNI FLUIDI

PRIRODNI RASHLADNI FLUIDI

 

R-744 (CO2 99,995%) je rashladno sredstvo namenjeno industrijskim i komercijalnim rashladnim aplikacijama. Ima vrednost GWP od 1 i veoma nizak ekološki uticaj.

R744 isporučujemo u bocama sa sondom sa 2 ventila (tečna i gasna faza).

Pakovanja su od 10,00 kg i 37,50 kg.

Oprema i cntralni sistemi snabdevanja

Oprema i centralni sistemi snabdevanja