PPZ

PPZ

 

Gasovi i gasne mešavine su našle primenu i u protivpožarnoj zaštiti. 

 

UGLJEN-DIOKSID

U atmosferi se CO2 nalazi u koncentraciji od 0,039 Vol %. Gušći je od vazduha pa gasi požar onemogućavanjem kontakta kiseonika sa materijalom koji gori ali ga ne hladi. 

Najčešće se koristi za mobilne protivpožarne aparate ali i u fiksnim sistemima za automatsko gašenje požara, uglavnom u situacijama gde ljudi nisu stalno prisutni. 

 

GASNE SMEŠE INERTNIH GASOVA - IG 100, IG 55, IG 541

Inertni gasovi su idealni jer ne učestvuju u hemijskim reakcijama, u plamenu ne učestvuju u sagorevanju, niti stvaraju kisele produkte.

IG 100

Sastav: 100 % Vol Azot

Pritisak punjenja 200 i 300 bar

IG 55

Sastav: 50 % Vol Azot i 50 % Vol Argon

Pritisak punjenja 200 i 300 bar

IG 541

Sastav: 8 % Ugljen-dioksid, 40 % Vol Argon i 52 % Vol Azot

Pritisak punjenja 200 i 300 bar

 

Ugljen-dioksid se koristi kao komponenta gasnih mešavina punjenih na 300 bar u cilju povećanja koncentracije parcijalnog pritiska CO2 u krvi, što metodom povratne sprege u produženoj moždini, preko povećanja pH krvi, signalizira organizmu nedostatak kiseonika i opasnost od gušenja. 

Spectron oprema web

Spectron oprema