Provera gorionika na gas

Provera gorionika na gas

 

Tokom istraživanja, razvoja i proizvodnje aparata koji rade na prirodni gas: šporeta, kotlova, bojlera i dr. neophodno je proveravati i prilagođavati rad uređaja pod kontrolisanim uslovima sagorevanja, kako bi se osigurale najbolje performanse u smislu toplotne efikasnosti, potrošnje gasa i emisije proizvoda sagorevanja. Gasne mešavine tačno definisanog sastava i kalorijskih vrednosti određene standardom EN 437 koriste se kako za funkcionalnu proveru aparata tako i za određivanje kalorijske vrednosti uređaja pri stavljanju na tržište.

Messer Tehnogas proizvodi širok spektar tzv. G-mešavina u skladu sa  EN 437  kao i kalibracionih mešavina za opremu za kontrolu dimnih gasova. Naše veliko dugogodišnje iskustvo u razvoju, proizvodnji i analitici omogućava nam da ispunimo sve stroge zahteve naših korisnika.

SPECIJALNI GASOVI

Specijalni gasovi