Reparatura turbinskog vratila HE Djerdap II 2009

Reparatura turbinskog vratila HE Djerdap II 2009

 

Naša reparaturna radionica u 2009. godini u saradnji sa kolegama iz Instituta IMS, izvršila je jedan kapitalan posao na agregatu A8, HE Đerdap II.


Ovaj pionirski posao je jedinstven i do sada nigde u svetu nije rađen. Radi se o reparaturi prslina na turbinskom vratilu agregata A8.
Posao je rađen na licu mesta, bez vrlo skupe i vremenski dugotrajne demontaže vratila.

 


Reparatura turbinskog vratila HE Djerdap II 2009

Primene gasova

Primene gasova