Rotacione bubnjaste peći

Rotacione bubnjaste peći

OPIS PROCESA

Nagibne peći (TTRF = Rotacine peći nagibnog tipa) ili stacionarni rotirajući bubnjevi različitih tipova koriste se iz ekonomskih razloga, kao i zbog visoke fleksibilnosti procesa. Prenos toplote u rotacionoj peći se uglavnom odvija preko zida rotirajuće peći. Plamenom gorionika direktno se zagreva zid peći u gornjoj zoni. Kako peć rotira, vreo zid tone u rastopljeni metal i toplota se prenosi sa zida na rastop. Plamen dobijen kiseonikom i gorivom je posebno pogodan za ovu svrhu.

TTRF = Rotacina peć nagibnog tipa

Kada su u pitanju stacionarno-rotacione peći, metal i šljaka se uklanjaju preko odvodnih kanala. Kod rotirajućih peći koje se mogu naginjati, cela peć se podiže hidraulično, a tečni metal i šljaka se istaču preko otvora za hranjenje.

Potrebna energija se dobija pomoću kiseoničkih gorionika kao što je Oxyfuel.

Prednosti sistema Oxipyr gorionika:

 • Veća efikasnost sagorevanja

 • Veći učinak topljenja

 • Brže vreme zagrevanja

 • Manja potrošnja goriva

 • Moguće je postići veću temperature procesa

 • Veća brzina reakcije

 • Niži nivo izduvnih gasova

 • Manje prašine

 • Manja emisija štetnih gasova

 • Manja proizvodna cena

PRIMENA GASOVA

Kiseoničko sagorevanje

Kod kiseoničkog sagorevanja, za razliku od sagorevanja sa vazduhom kao oksidacionim sredstvom, smanjuje se potrošnja goriva i povećava ekonomska efikasnost procesa.

MESSEROVO REŠENJE

Pored gasova potrebnih za Vaš proces, Messer nudi raznovrsnu opremu za optimizaciju pod brendovima Oxipyr i Oxijet.

Pre odabira optimalnog sistema, stručno osoblje iz Messera najpre sprovodi sveobuhvatnu analizu procesa. Nakon kalkulacija i osnovnog inženjeringa, predlažu se optimizacija i naredni koraci.

Oxipyr-F BurnerGorionik

Oxipyr Tehnologija gorionika

Karakteristike tipova gorionika su višestruke, u rasponu od gorionika sa niskim do onih sa visokim impulsom; od oxyfuel gorionika do gorionika za mešanje kiseonika/vazduha; pa do gorionika za različite vrste goriva ili kombinacije goriva. Sistemi se kontrolišu ručno, polu ili potpuno automatski, u skladu sa sastavom ili temperaturom.

Oxipyr

Gorivo

 

Zaštita gorionika

Plamen

Gorionik

gas

tečnost

Čvrsto s.

niski

NOx

vatrostalni materijal

uređaj za kretanje

hlađenje

nadzor

paljenje

Oxipyr – P

X

 

 

 

X

X

X

X

X

Oxipyr – F

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oxipyr – Flex

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oxipyr – Air

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oxipyr – SVNR

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

Oxipyr- IPC (unutrašnje naknadno sagorevanje)

Messer je razvio Oxial proces radi uštede goriva i smanjenja opterećenja nakon sagorevanja. Kao alternativna goriva koriste se alternativni kalorični materijali iz reciklaže. Potreba za kiseonikom i gorivom, kao i brzina rotacije bubnja, regulišu se putem temperature. U zavisnosti od vrste peći, za sistem gorionika može se zahtevati dodatni kiseonik.

Prednosti

 • Manja potrošnja konvencionalnog goriva

 • Upotreba jeftinog alternativnog goriva

 • Smanjenje opterećenja nakon sagorevanja

 • Povratak kaloričnih ostataka

 • Ušteda u troškovima odlaganja otpada

 • Smanjenje proizvodne cene