Gas cylinders

Snabdevanje gasovima u bocama

 

TEHNIČKI GASOVI, SPECIJALNI GASOVI, GASOVI ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU, GASOVI ZA FARMACEUTSKU INDUSTRIJU, MEDICINSKI GASOVI, GASNE MEŠAVINE. VELIČINE BOCA ZA GAS

U zavisnosti od potrošnje se planira i način isporuke. Gasovi se mogu isporučivati u gasovitoj ili tečnoj fazi. Način snabdevanja ćemo prilagoditi potrebama korisnika.

Boce za gas ili baterije boca su adekvatne za snabdevanje manjim do srednjim količinama gasova. Raspon veličina boca varira od malih boca od 2 ili 3 litra vodene zapremine do baterija od 600 i 900 litara vodene zapremine. Standardne veličine boca su 10, 40 i 50 litara. Za neke gasove koriste se specifična pakovanja npr. za ugljen-dioksid - boce od 13, 4 l - šankerice. Baterije boca omogućavaju povećanje zapremine i protoka gasa, pa su namenjene većim potrošačima.

Masa gasa se izražava u kilogramima.

 

MATERIJALI BOCA ZA GAS

Gasovi na niskom pritisku se mogu skladištiti u zavarenim čeličnim bocama npr. acetilen. Bešavne boce za industrijske gasove se proizvode u strogo kontrolisanom postupku ekstruzije. Svaka boca za gas je testirana pod pritiskom i označena je kao takva. U slučaju specijalnih zahteva u pogledu čistoće ili vrste gasa koji se nalazi u boci, materijal takve boce može biti aluminijum ili nerđajući čelik. Za više informacija vas molimo da nas kontaktirate.

 

PRITISCI BOCA ZA GAS

Osim nekoliko izuzetaka poput ugljen-dioksida, acetilena ili azot-suboksida većina gasova se puni pod pritiskom. Standardni pritisak u boci gasa je 150 bar, 200 bar ili 300 bar. Ispitni pritisak je 1,5 puta veći od radnog pritiska na koji se boca puni. 

 

BOJA BOCE ZA GAS

DIN EN 1089-3 norme regulišu boju „ramena“ boce za gas. Više informacija možete pronaći ovde.

 

VENTILI ZA BOCE ZA GAS

Svaka vrsta gasa ima svoj određeni navoj ventila koji je u Srbiji regulisan standardom DIN 477. Prednost različitih ventila je sigurnost jer ne postoji mogućnost da (slučajno) spojite bocu s pogrešnim gasom. Ventili za punjenje boca do pritiska od 300 bar su u skladu sa CEN standardom. 

 

PRAVNA REGULATIVA

Boce je potrebno reatestirati na svakih 10 godina (ili 5 godina) u skladu sa zakonskim propisima. Na ramenu boce se nalaze utisnuti mesec i godina ispitivanja. Ako je istekao datum ispitivanja takve boce više ne mogu da se pune do ponovnog ispitivanja. 

 

BEZBEDNOST I RUKOVANJE

Messer Tehnogas može da Vam ponudi obuku za rad sa gasovima pod pritiskom i kriogenim gasovima.

 

OZNAČAVANJE BOCA ZA GAS

Svaka boca ima proizvodni broj utisnut u rame boce. Pored ove oznake boca za gas još sadrži datum atestiranja boce, nalepnicu (CLP/ADR nalepnica u obliku banane) s podacima o proizvodu, bezbednosti i informacijama o transportu proizvoda i barkod pomoću kojeg proizvođač može da prati bocu tokom proizvodnje, distribucije i prikupljanja prazne ambalaže.

Medicinski gasovi, registrovani kao lekovi, su obeleženi i farmaceutskom nalepnicom.

Prodajna mesta

Prodajna mesta