Carbon dioxide

Ugljen-dioksid

 

Molekul ugljen-dioksida se obeležava simbolom CO2. U prirodi nastaje kao proizvod sagorevanja. Ugljen-dioksid je u 17. veku otkrio Jan Baptista von Helmont iz Brisela i definisao ga je kao "nevidljivu supstancu" ili "divljeg duha". Ugljen-dioksid je prvi put utečnjen 1823. godine.

Ugljen-dioksid je sastavni deo atmosfere u koncerntraciji od oko 400 ppm i omogućava život na Zemlji omogućavajući očuvanje toplote. 

KONVENCIJE O NOMENKLATURI KVALITETA UGLJEN-DIOKSIDA NPR. UGLJEN DIOKSID 4.5

Kvalitet gasa izražen je brojem devetki u oznaci čistoće. Ugljen-dioksid 4.5 znači da je sadržaj ugljen-dioksida 99,995 % - prvi broj označava broj devetki u procentu čistoće, a decimala poslednju cifru posle devetke. Ostale komponente su navedene u specifikaciji kvaliteta gasa. Ugljen-dioksid, gasoviti 3.8 po standardu SRPS H.F1.016 (Sadržaj CO2 ≥99,98 % vol, H2O≤0.01 % vol. O2≤0.005 % vol.)

Ugljen-dioksid se često primenjuje u industriji hrane pa druge prisutne nečistoće ne smeju biti otrovne niti imati neugodan miris. Ugljen-dioksid koji se primenjuje za prehrambene proizvode se označava sa „FOOD GRADE” budući da je proces proizvodnje i lanac snabdevanja organizovan tako da možemo da garantujemo kvalitet sve do krajnjeg potrošača. GOURMET C je naziv ovog proizvoda koji se koristi u prehrambenoj industriji.  

SVOJSTVA UGLJEN-DIOKSIDA

Ugljen-dioksid je inertan gas, teži je od vazduha, pa se u slučaju curenja koncentruje u nižim slojevima što može dovesti do gušenja.

PRIMENE UGLJEN-DIOKSIDA

Obzirom na fizičkohemijske osobine primenjuje se u gotovo svim oblastima od prehrambene industrije, preko medicine, pa sve do protivpožarne zaštite. 

Inertizacija: ugljen-dioksid ne reaguje s drugim gasovima na nižim temperaturama. Povećanjem sadržaja ugljen-dioksida, odnosno smanjenjem udela kiseonika za nekoliko procentnih poena, može se izbeći opasnost od požara ili dovesti do gašenja istog. 

Zavarivanje i obrada metala: na visokim temperaturama CO2 se redukuje do CO (ugljen-monoksid), komponente koja može da reaguje s metalnim površinama, što se često koristi u metalurgiji. 

Protivpožarna zaštita: efekat gašenja požara ostvaruje se pravljenjem sloja COkoji je teži od vazduha preko zapaljenog materijala, na taj način onemogućavajući kontakt plamena sa kiseonikom, što dovodi do gašenja. Ugljen-dioksid se koristi i kao komponenta gasnih mešavina punjenih na 300 bar u cilju povećanja koncentracije parcijalnog pritiska CO2 u krvi, što metodom povratne sprege u produženoj moždini, preko povećanja pH krvi, signalizira organizmu nedostatak kiseonika i opasnost od gušenja. Da li ste znali da je efekat ugljen-dioksida na kožu sličan efekatu Botoksa? (Samo što traje mnogo kraće.)

Proizvodnja, registracija i upotreba leka medicinskog ugljen-dioksida regulisana je setom zakonskih propisa i kontrolisana od nadležnih institucija, u skladu sa GMP smernicama.

Postoji još mnogo specifičnih primena ovog rashladnog sredstva koji ne ostavlja tragove, budući da se ugljen-dioksid vraća u svoje prirodno stanje – u vazduh. Koristi se za zamrzavanje metalnih cevi dok je tečnost u njima što omogućava popravku cevi bez ispuštanja vode.

Suvi led: čvrsto stanje ugljen-dioksida služi za kontrolisano održavanje niskih temperatura najčešće u prehrambenoj industriji. Suvi led se još koristi za čišćenje i odmašćivanje površina. Za više informacija o primenama suvog leda i o lokacijama gde možete kupiti veće količine (umesto upotrebe boce sa sondom) pogledajte podatke o tome na našoj Internet stranici.

TEČNI UGLJEN-DIOKSID

U slučaju da imate potrebe za većim količinama ugljen-dioksida idealna opcija je snabdevanje ugljen-dioksidom iz rezervoara različitih kapaciteta. Da bi se zadržala niska temperatura, ugljen-dioksid mora da se čuva u vakuum izolovanim posudama. Zbog ekstremno niskih temperatura moraju strogo da se poštuju bezbednosne mere. Npr. preporučuje se nošenje specijalnih kriogenih zaštitnih rukavica ili drugih specijalnih zaštitnih rukavica.

UTEČNJEN UGLJEN-DIOKSID U BOCAMA

Utečnjen ugljen-dioksid se puni u bešavne boce od čelika različitih vodenih zapremina, obeleženih u skladu sa evropskim standardom EN 1089-3: „rame“ boce ugljen-dioksida obavezno je sive boje. Boce za ugljen-dioksid opremljene su sigurnosnim ventilima. Boce za ugljen dioksid mogu biti opremljene “sondom" u slučaju da Vam je potrebno da koristite tečnu fazu ili bez „sonde“, ako je za Vašu primenu potrebna gasna faza. Standard propisuje da se telo boce za medicinske gasove obavezno boji belom bojom, tako da je u slučaju medicinskog ugljen-dioksida telo boce bele boje a "rame" boce sive boje.

Pregled različitih boja „ramena“ boca za gasove prema vrsti gasa u skladu sa standardom EN 1089-3 možete naći ovde.

Pritisak u boci ugljen-dioksida nastaje prirodnom ravnotežom između tečne i gasne faze na određenoj temperaturi. U slučaju velike potrošnje gasa, pritisak će da se smanji jer tečnost ne može tako brzo da ispari. Veoma je bitno da pri upotrebi ne dođe do ulaska vlage u bocu jer dolazi do formiranja ugljene kiseline i intenzivnije pojave rđe. Zbog toga se ove boce atestiraju na svakih 5 godina, za razliku od propisanog perioda od 10 godina koji važi za druge boce.

DOBIJANJE SUVOG LEDA IZ BOCA SA CO2

Ukoliko želite da na licu mesta iz boce proizvodite suvi led ili sneg, koristićete bocu opremljenu “sondom". Tečni CO2 se trenutno pretvara u suvi led u kontaktu sa vazduhom. Kako bi se suvi led distribuirao, koristi se nastavak za sneg koji je spojen na ventil boce. Molimo pročitajte bezbednosna pravila! Postoje opasnosti koje su povezane sa niskom temperaturom suvog leda i gasom koji se oslobađa sublimacijom.

BEZBEDNOSNI TEHNIČKI LISTOVI– UGLJEN DIOKSID

Za više informacija molimo Vas pogledajte ovde: za tečni ugljen-dioksd i za gasoviti ugljen-dioksid.

KUPOVINA UGLJEN-DIOKSIDA

Ugljen-dioksid možete kupiti kao pravno ili fizičko lice na jednoj od naših distributivnih lokacija ili poručiti telefonom, e-mejlom, preko on-line aplikacije u Srbiji ili putem Messerove distributivne mreže širom sveta. U zavisnosti od lokacije za distribuciju, boce možete preuzeti sami ili Vam ih mi možemo dostaviti. Pozovite nas za više informacija o opcijama dostave.

PROIZVODNE LOKACIJE

Proizvodne lokacije